ŚRODKI POMOCNICZE


Pieluchomajtki, wkładki anatomiczne

Środki pielęgnacyjne

Sprzęt stomijny

Cewniki, worki, zgłębniki

Baseny, kaczki

Koncentratory tlenu